Zalety współpracy z firmą odbierającą zużyty olej

Zalety współpracy z firmą odbierającą zużyty olej

Działalność gastronomiczna zwykle oznacza powstawanie różnego rodzaju odpadów. Wiele z nich podlega biodegradacji, więc z ich zagospodarowaniem nie ma wielkiego problemu. Niestety są wśród nich również takie, których utylizacja jest nieco kłopotliwa. Jednym z nich są używane do smażenia tłuszcze i oleje roślinne. Zużyty olej zawiera resztki smażonych produktów oraz dużą ilość powstających w wysokiej temperaturze związków chemicznych, które stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ponieważ ustawa o postępowaniu z odpadami nakazuje firmom takie metody postępowania, które pozwalają w pierwszym rzędzie na recykling powstających odpadów, współpraca z firmą odbierającą zużyty olej wydaje się być najlepszym wyjściem z sytuacji. Sprawdźmy, jakie są potencjalne zalety nawiązania współpracy z tego rodzaju przedsiębiorstwem.

Odpowiednia dokumentacja

Przekazując zużyty olej do wyspecjalizowanej firmy, przedsiębiorca prowadzący lokal gastronomiczny zyskuje wymaganą przez przepisy dokumentację. Firma, która odbiera olej, wystawia Kartę przekazania odpadu (KPO), która jest dowodem na wypełnienie obowiązku właściwego postępowania z powstającymi odpadami. Na jej podstawie przedsiębiorca może dokonać odpowiedniego wpisu w swojej ewidencji odpadów.

Ochrona środowiska

Firmy zajmujące się odbiorem zużytego oleju ułatwiają jego recykling i ponowne wykorzystanie. Dzięki odpowiednim urządzeniom i metodom przekazany olej może być oczyszczony i przygotowany do spożytkowania m.in. jak paliwo lub surowiec stosowany w różnych procesach chemicznych. Za sprawą recyklingu nie tylko zmniejsza się ilość powstających odpadów, ale również spada zapotrzebowanie na energię i emisja dwutlenku węgla.

Kompleksowa obsługa

Firmy odbierające zużyty olej roślinny oferują w pełni kompleksową obsługę. Po podpisaniu umowy lokal gastronomiczny otrzymuje specjalny zbiornik do gromadzenia i przechowywania oleju. Gdy pojemnik zostanie zapełniony, firma odbiera go i dostarcza kolejny. Dzięki temu oddający olej nie musi we własnym zakresie wykonywać żadnych dodatkowych działań.