Podpisz umowę

Podpisz umowę na odbiór zużytego oleju

Zadbaj o środowisko naturalne razem z nami

 Agnieszka Stępień

kierownik działu zakupu

dolnośląskie, łódzkie, opolskie

+48 515 142 044

astepien@euro-eko-polska.pl

 Artur Salwerowicz

mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

+48 661 019 610

asalwerowicz@euro-eko-polska.pl

 Jadwiga Idus-Grudzień

kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie

+48 609 758 400

jgrudzien@euro-eko-polska.pl

 Katarzyna Cielecka

lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie

+48 519 309 373

kcielecka@euro-eko-polska.pl

 Weronika Walczak

podkarpackie, śląskie, zachodniopomorskie

+48 605 974 900

wwalczak@euro-eko-polska.pl