Informacje BDO

INFORMACJA

Uwaga!

Szanowny Kliencie,

informujemy, że wskutek podjętych przez nas działań, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dn. 09.03.2021 r. wydało uzupełnienie komunikatu z dnia 30.12.2020 r. Umożliwia ono w świetle prawa odbieranie przez naszą firmę oleju posmażalniczego ponownie pod kodem 20 01 25 z punktów świadczących usługi gastronomiczne (m.in. bary, restauracje). Tym samym zdejmuje to z Państwa obowiązek wystawiania Kart Przekazania Odpadów w systemie BDO (dotyczy to tylko przekazywania zużytego oleju kuchennego).

Jeżeli chcą Państwo oddawać olej pod innym kodem obligującym do tworzenia Kart Przekazania Odpadów w systemie BDO (np. 02 03 04, 02 06 80 itd.) prosimy o kontakt.

Powyższe zmiany nie dotyczą działalności takich jak: piekarnie i cukiernie oraz zakłady przetwórstwa. Pierwsze z nich nadal są zobligowane do oddawania oleju posmażalniczego pod kodem 02 06 80, zaś drugie pod kodem 02 03 04.

Poniżej podajemy link do komunikatu, który jest dostępny na stronie BDO: https://bdo.mos.gov.pl/news/uzupelnienie-komunikatu-z-30-grudnia-2020-r-dotyczacego-sposobu-klasyfikacji-odpadow-w-postaci-zuzytych-olejow-jadalnych-ktore-powstaja-na-nieruchomosciach-niezamieszkalych-np-w-punktach-gastrono/

Pozdrawiamy,
Zespól Euro Eko Polska

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Jak zarejestrować się w systemie BDO?

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Jak zaktualizować dane w systemie BDO?

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Tworzenie karty przekazania odpadu w systemie BDO

FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

  1. Karty, które zostały wprowadzone do systemu BDO pod innym kodem niż 20 01 25 zostają w systemie. Kolejne odbiory z punktów świadczących usługi gastronomiczne będą dokumentowane za pomocą oświadczeń.

Za kod inny niż 20 01 25 należy złożyć sprawozdanie roczne. Obowiązek składania sprawozdania za kod 20 01 25 z uwagi na nieścisłości jest uzależniony od wymogów urzędu marszałkowskiego właściwego dla danego województwa.

Nie, z uwagi na aktualną sytuację i nieścisłości jakie nadal występują w zakresie interpretacji zużytego oleju kuchennego, rekomendujemy o pozostanie w BDO lecz bez wystawiania kart przekazania odpadu w systemie BDO na kod 20 01 25. Należy zwrócić szczególną uwagę czy nie są Państwo zobowiązani do prowadzenia rejestru BDO pod kątem innych odpadów lub opakowań.

Poświadczeniem odbioru odpadu pod kodem 20 01 25 będzie oświadczenie w formie papierowej.