Zużyte oleje roślinne w gospodarstwie domowym

Zużyte oleje roślinne w gospodarstwie domowym

Zużyte tłuszcze i oleje kojarzą nam się z odpadem występującym w smażalniach, barach, restauracjach i innych lokalach gastronomicznych. W działalności gastronomicznej posmażalniczy olej pojawia się w znacznych ilościach, a jego utylizacją zajmują się specjalistyczne firmy. Jednak wspomniane zużyte tłuszcze roślinne pojawiają się również często w gospodarstwach domowych podczas przygotowywania posiłków i mało kto wie, że taki olej mimo niewielkich ilości również można poddawać recyklingowi.

Konsekwencje niewłaściwej utylizacji olejów kuchennych

W przypadku gospodarstw domowych uważa się, że ilości zużytego oleju są na tyle małe, że nie wymaga się stosowania specjalnych procedur. Istnieje jednak wiele powodów, dla których warto segregować tłuszcze pochodzące ze smażenia domowego oraz pozostałe oleje kuchenne.

Przede wszystkim należy pamiętać, aby nie wylewać oleju po smażeniu do zlewu czy kanalizacji. Tłuszcz taki stopniowo będzie gromadził się w rurach, co w krótkim czasie spowoduje zatkanie przewodów kanalizacyjnych. Osadzanie się zużytego oleju wraz z innymi zanieczyszczeniami może grozić awarią sieci kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych, co dla administratorów nieruchomości może stanowić ogromne straty w budżecie.

Często zdarza się również, że niewłaściwie utylizując przesmażony olej nie jesteśmy świadomi negatywnych konsekwencji dla środowiska. Wylewając zanieczyszczony olej np. na trawę sprawiamy, że trafia on wraz z wodą do ekosystemu. Przenika również do gleby, co powoduje zniszczenia ekologiczne i jest ogromnym zagrożeniem dla środowiska. Pozbywanie się oleju w ten sposób sprawia, że w miejscach tych gleba jest zanieczyszczona i zdegradowana, co uniemożliwia rozwój ekosystemu. Ponadto sprowadza to nieodwracalne zmiany w naszym środowisku.

Dlaczego warto segregować olej kuchenny?

Niezmiernie istotne jest odpowiednie utylizowanie oleju kuchennego w gospodarstwach domowych. Ma to wpływ nie tylko na poprawę jakości naszego środowiska, zapobiegnie awariom technicznym w sieciach kanalizacyjnych, ale przede wszystkim odpad w postaci oleju zostanie ponownie przetworzony. Zużyty olej poddany recyklingowi staje się cennym surowcem przy produkcji biopaliw, które są wykorzystywane w przemyśle samochodowym oraz lotniczym.

Jak właściwie utylizować kuchenne oleje roślinne występujące w naszych domach?

Recyklingowi podlegają praktycznie wszystkie oleje występujące w kuchni, przede wszystkim są to oleje po smażeniu potraw, oleje roślinne (rzepakowe, słonecznikowe, kokosowe), ale również olej sałatkowy, marynaty grillowe, oleje występujące w konserwach, zalewy olejowe, tłuszcze i margaryny.

Zasady utylizacji zużytego oleju kuchennego:

  1. Przestudzony olej zlej do plastikowej butelki typu PET (skrót od politereftalanu etylenu), które również podlegają recyklingowi.
  2. Mogą to być butelki o różnej pojemności od 0,5l do 5l.
  3. Ważne jest, aby butelka była szczelnie zamknięta.
  4. Tak zapełnioną i zamkniętą butelkę przekaż do Fundacji Green Planet 2050 poprzez wrzucenie do Olejomatu.
  5. Nie wlewaj oleju bezpośrednio do Olejomatu oraz nie wrzucaj szklanych butelek lub słoików z olejem.

Miejsce odbioru oleju w Kielcach

OLEJOMAT Fundacji GREEN PLANET 2050 mieści się przy ul. 1 Maja 103 w Kielcach przed biurem Euro Eko Polska.