Szef kuchni poleca

Szef kuchni poleca

„Zarządzanie” tłuszczami w kuchni oraz ich utylizacja muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Szef kuchni lub właściciel restauracji nie tylko musi wybrać odpowiednie oleje, frytury, tłuszcze do wykorzystania, ale również zobowiązany jest myśleć, co zrobić z odpadami, by nie naruszyć przepisów prawa, chociażby w przypadku kontroli z Sanepidu.

Smażenie jest jednym z najpopularniejszych sposobów przygotowywania potraw, dlatego kwestia wymiany frytury i utylizacji zużytego oleju powinna być priorytetem dla restauracji. Przepracowany olej używany w restauracji należy regularnie wymieniać dbając o zdrowie klientów i środowisko naturalne.

Zużyty olej roślinny/posmażalniczy jest odpadem wyjątkowo kłopotliwym. Zużyty tłuszcz, który jest odpadem, należy zgodnie z prawem przekazać wyspecjalizowanej firmie takiej jak Euro-Eko-Polska, która ma stosowne pozwolenia na jego odbiór. Euro-Eko-Polska zapewnia swoim klientom darmowe pojemniki na zużyty olej, które po napełnieniu są przez nas wymieniane na puste. Każdorazowo zostaje wystawiona Karta Przekazania Odpadu. Nie wolno zużytego oleju wylać lub wyrzucić. Co więcej, zużyte tłuszcze, które mogą przedostawać się do instalacji ściekowych, stwarzają olbrzymie problemy często blokując całą instalację oraz zanieczyszczają środowisko.

Jak z „tłustym problemem” radzą sobie szefowie kuchni?
Przede wszystkim podpisują umowę z profesjonalnym odbiorcą zużytego oleju. Pamiętajmy, że wyrzucanie zużytego oleju do śmieci może być niebezpieczne dla środowiska i jest niezgodne z prawem.