Najważniejsze zmiany w BDO od 1 stycznia 2021

Najważniejsze zmiany w BDO od 1 stycznia 2021

Początek roku przynosi wiele nowych zmian – również tych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od 1 stycznia br. wchodzą w życie ustawy zmieniające dotychczasowy sposób funkcjonowania BDO. Przybliżymy i wyjaśnimy Wam najważniejsze kwestie, które należy mieć na uwadze.

Od roku 2020 w systemie BDO, obok rejestru firm, pojawił się moduł ewidencji odpadów dla podmiotów objętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji wyszczególnionych w ustawie o odpadach, a nieco później moduł sprawozdawczości. Wnioski dotyczące rejestracji w samym systemie czy też związane z aktualizacją danych w BDO są wysyłane wyłącznie elektronicznie do właściwego urzędu marszałkowskiego. W 2020 r. możliwe było prowadzenie Karty Ewidencji Odpadów (KEO) i Kart Przekazania Odpadów (KPO) w sposób papierowy lub elektroniczny z pomocą systemu BDO.

Od 1 stycznia 2021 r. nie ma możliwości prowadzenia ewidencji w dwojaki sposób. Wytwórcy odpadów muszą korzystać wyłącznie z systemu BDO, aby zgodnie z prawem przekazać odpad. Na czas transportu odpadów wygenerowane zostaje potwierdzenie Karty Przekazania Odpadów – może być ono przekazane fizycznie kierowcy lub wystarczy, że transportujący będzie posiadał plik pobrany z systemu BDO na urządzeniu przenośnym (tablet, telefon). Z papierowej formy Karty Przekazania Odpadów nadal można korzystać, pod warunkiem, że system BDO ulegnie awarii lub przedsiębiorca czeka na nadanie numeru rejestrowego.

Oprócz strony internetowej, na której znajduje się system BDO (www.bdo.mos.gov.pl) powstają także aplikacje ułatwiające pracę z BDO z poziomu wygodniejszego i funkcjonalniejszego interfejsu. W elektronicznym systemie BDO należy prowadzić na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Takie rozwiązanie ma zapewnić kontrolę nad tym, jakiego rodzaju odpady są wytwarzane, przekazywane, transportowane i poddawane odzyskowi. Jeżeli firma ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów to musi posiadać konto w systemie BDO – inaczej nie będzie możliwe przekazanie odpadów.

Nie da się wystawić elektronicznie KPO w imieniu wytwórcy, gdyż system BDO nie umożliwia manewrowania przez przejmującego odpady w indywidualnych kontach Klientów. Możliwość taka powstaje w momencie przekazania przez wytwórcę odpadów uprawnień do prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem stosownego upoważnienia wysłanego do marszałka województwa.

Należy zaznaczyć, że za prowadzenie ewidencji odpadów niepoprawnie, nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym mogą zostać nałożone kary w przedziale od 1 tys. zł do nawet 1 mln zł.

Jeżeli rejestracja w BDO nadal przed Wami, zapraszamy na nasz profil na Facebooku, gdzie znajdziecie filmy instruktażowe, które przeprowadzą Was przez ten proces krok po kroku.