Na czym polega utylizacja zużytego oleju spożywczego?

Na czym polega utylizacja zużytego oleju spożywczego?

Recykling, a więc możliwość zagospodarowania i ponownego wykorzystania odpadów to coraz częściej wykorzystywana opcja, która pozwala na poprawę stanu środowiska naturalnego, a wielu branżom przemysłu dostarcza cennych surowców. Odzyskuje się coraz więcej i coraz to bardziej różnorodnych substancji. Do niedawna uwaga była skupiona raczej na materiałach stosunkowo łatwych do przerobienia na wartościowe surowce, takich jak aluminium czy tworzywa sztuczne. Dziś, wraz z rozwojem nowych technologii można bezpiecznie utylizować zużyty olej i zyskiwać z niego pełnowartościowe paliwo lub surowiec do dalszego przerobu. Wyspecjalizowane firmy nie tylko oferują specjalne pojemniki do gromadzenia i przechowywania oleju, ale również same go odbierają. Firmy, które korzystają z takiej możliwości – zwykle różnego rodzaju restauracje oraz punkty gastronomiczne otrzymują od firmy zajmującej się utylizacją oleju spożywczego Kartę Przekazania Odpadu, wymaganą przez służby zajmujące się kontrolą kwestii związanych z ochroną środowiska.

Co dzieje się z odbieranym olejem spożywczym?

Firmy, które zajmują się odbieraniem oleju, przystosowują go do ponownego wykorzystania w bardzo różnych zastosowaniach od produkcji paliwa i opału, aż po użycie uzyskanych z niego składników na potrzeby przemysłu chemicznego. Zebrany olej jest poddawany procesom oczyszczania. W oleju używanym do smażenia zachodzi bardzo wiele różnych procesów chemicznych. Są to m.in. powstawanie wolnych kwasów tłuszczowych, polimeryzacja składników nienasyconych czy też utlenianie nienasyconych pochodnych kwasów tłuszczowych. Poza tym w oleju pojawiają się różne substancje zawarte w smażonych produktach żywnościowych, w tym tłuszcze, białka i węglowodany. W procesie oczyszczania z oleju usuwa się wszystkie zbędne pozostałości, które nie będą przydatne w jego dalszym wykorzystaniu. Zakres zabiegów niezbędnych do uzyskania wysokiej jakości surowca zależy w dużej mierze od formy, w jakiej ma on być spożytkowany.

Do czego nadaje się przetworzony zużyty olej spożywczy?

Zużyty olej spożywczy po przetworzeniu znajduje bardzo wiele rozmaitych zastosowań. Ze względu na wysoką zawartość triglicerydów bardzo często wykorzystuje się go jako biokomponent do produkcji tzw. ekodiesla. Możliwe jest też np. wykorzystanie do dalszej obróbki w przemyśle chemicznym do produkcji różnego rodzaju tworzyw syntetycznych.