Kto musi oddawać zużyty olej?

Kto musi oddawać zużyty olej?

Przepisy prawa zobowiązują wszystkich, którzy wytwarzają odpady, do odpowiedniego z nimi postępowania. Jednym z bardziej kłopotliwych w zagospodarowaniu jest pozostały po smażeniu olej. Dlatego omówimy zasady jego utylizacji.

Kogo dotyczy obowiązek utylizacji przesmażonego oleju?
W przypadku gospodarstw domowych uważa się, że ilości zużytego oleju są na tyle małe, że nie wymagają stosowania specjalnych procedur poza ogólnie przyjętymi zasadami. Wiadomo na przykład, że nie powinno się gorącego oleju wylewać wprost do odpływów kanalizacyjnych. Jednak w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność gastronomiczną Sanepid oraz Inspekcja Ochrony Środowiska kontrolują sposób zarządzania przepracowanymi tłuszczami roślinnymi. Wymaga się zatem, aby bary, smażalnie, a nawet food-trucki wykazały gospodarowanie odpadami tłuszczowymi w zgodzie z obowiązującą ustawą. Ponadto również restauracje czy punkty żywienia zbiorowego w szkołach, szpitalach oraz domach opieki społecznej powinny zadbać o odpowiedzialne postępowanie z tłuszczem po smażeniu.

Jak zagospodarować zużyty olej roślinny?
Przesmażony olej z powodu składu chemicznego zawierającego niezdrowe dla otoczenia substancje oraz charakterystycznej konsystencji wymaga odpowiedniego postępowania. Aby ograniczyć jego szkodliwy oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, jak i instalacje kanalizacyjne, należy poddać go filtracji oraz rafinacji. Procesy te sprawią, że raz wykorzystany olej znajdzie ponowne zastosowanie jako komponent biopaliw. Jednak, by to nastąpiło, należy podjąć współpracę z firmą odbierającą odpady tłuszczowe. Przedsiębiorstwo gastronomiczne otrzymuje wówczas pojemniki do przechowywania zużytego oleju, które po zapełnieniu odbierają pracownicy firmy. W celu udokumentowania przyjęcia tłuszczu wystawia się Kartę Przekazania Odpadu. Profesjonalne przedsiębiorstwo zajmujące się odbiorem i recyklingiem przesmażonych olejów nawiąże współpracę zarówno z dużymi, jak i małymi firmami gastronomicznymi czy w innym stopniu powiązanych z obróbką żywności. Przeszkodą nie będzie odległość, ponieważ flota przystosowanych do transportu tłuszczów samochodów umożliwia dotarcie w każde miejsce. Warto pamiętać, że nasza działalność powinna funkcjonować w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.