Kasy fiskalne online – co warto wiedzieć?

Kasy fiskalne online – co warto wiedzieć?

W tym roku, koniec grudnia, to czas, kiedy wiele przedsiębiorców musi wywiązać się z dodatkowego obowiązku. Z dniem 1 maja 2019, wprowadzona została „ustawa wprowadzająca”, do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług; która mówi o konieczności stosowania nowego rodzaju kas – kas online. Kasy te, w przeciwieństwie do kas z zapisem papierowym czy elektronicznym, poza standardowym zapisem, automatycznie i w sposób ciągły przekazują informacje do systemu teleinformatycznego – Centralnego Repozytorium Kas.

Zastąpienie kas tradycyjnych kasami online, ma za zadanie uszczelnić system, ponieważ obecne środki kontroli nie przynosiły efektów. Możliwość zdalnego monitorowania sprzedaży ma uprościć bezpośrednią kontrolę przedsiębiorców. Jak podaje Ministerstwo Finansów nadrzędnym celem projektu: Centralne Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej (CR), jest „Zwiększenie skuteczności działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wdrożenie zmian prawnych, organizacyjnych oraz niezbędnych rozwiązań informatycznych.”1

Wprowadzenie kas fiskalnych odbywa się etapowo, pierwsze tym obowiązkiem zostały objęte branże związane z mechaniką samochodową, wymianą opon czy te sprzedające paliwo. Następna w kolejce jest branża gastronomiczna działająca stacjonarnie, w tym również podmioty działające sezonowo; usługi w zakresie krótkoterminowego zakwaterowania; sprzedaż węgla, brykietu. Ostatni etap to branża kosmetyczna, fryzjerska, budowlana, usługi prawnicze, opieka medyczna świadczona przez lekarzy i dentystów, a także obiekty, które służą poprawie kondycji fizycznej. Te branże, powinny wymienić kasy z dniem 1 lipca 2021. Firm z wymienionych branż, które będą rozpoczynały działalność, od samego jej początku będą zobowiązane do używania kas online.

Warto nadmienić, że termin wprowadzenia kas zmienił się ze względu trwająca pandemię, gastronomia powinna wprowadzić kasy z dniem 1 lipca 2020, termin ten został przełożony na dzień 1 stycznia 2021.

Obowiązek ten jednak nie obejmie wszystkich branż, natomiast rozpoczynając działalność w 2023 roku lub z czasem wymieniając kasę, nie kupimy już tej z zapisem papierowym, ponieważ są niedostępne od końca roku 2019. W późniejszym czasie, bo z końcem roku 2022, ze sprzedaży zostaną wyłączone również kasy z zapisem elektronicznym. Nie zmienia to faktu, że branże nie objęte obowiązkiem wymiany kasy na kasę online, będą mogły nadal korzystać z kas, które posiadają, do momentu ich wyeksploatowania, lub koniecznej wymiany pamięci fiskalnej.

Kasy online, mają również ułatwić niektóre procedury. Takiej kasy nie trzeba już zgłaszać do naczelnika urzędu skarbowego, aby otrzymać numer ewidencyjny, bo zarazem i zgłoszenie i fiskalizacja będą wykonywały się automatycznie. Nie będzie również już konieczne drukowanie kopii dokumentów fiskalnych; paragonów czy raportów.

Wprowadzone zmiany powodują, że przedsiębiorcy muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami. Podmioty, z wymienionych branż, które prowadzą sprzedaż dla osób fizycznych nieposiadających działalności oraz dla rolników ryczałtowych, to grupa blisko około 1,2mln firm2. Jednak możliwy jest częściowy zwrot kosztów. Wynosić on może 90% wartości zakupu (bez podatku) niemniej jednak, zwrot ten nie może być większy niż 700 zł. Ulga będzie przysługiwała jeżeli podmiot, rozpocznie ewidencję w przeciągu 6 miesięcy od zakupienia kasy, ulgę tę należy rozliczyć w deklaracji VAT 7 lub VAT 7AK. Ważne, aby nastąpiło to w miesiącu, w którym rozpoczęte zostało ewidencjonowanie. Np. kasę online, na której prowadzimy ewidencję od stycznia, rozliczymy w deklaracji wysyłanej do 25 lutego.

Została więc ostatnia chwila na to, aby skontaktować się ze specjalistą, który dostarczy odpowiednią kasę, aby z dniem 1 stycznia funkcjonować już zgodnie z nową ustawą. Na chwilę obecną za brak wymienionej kasy nie przewiduje się konkretnych kar, natomiast należy pamiętać, każdy podmiot musi przestrzegać i pamiętać o terminowym przeglądzie technicznym posiadanych urządzeń.

Źródło:
https://www.podatki.gov.pl/vat/kasy-rejestrujace/kasy-online-informacje/
https://www.podatki.gov.pl/media/5129/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-z-11-lipca-2019-r-ulga-na-zakup-kas-rejestruj%C4%85cych-on-line.pdf


1https://www.podatki.gov.pl/vat/kasy-rejestrujace/kasy-online-informacje/
2https://www.podatki.gov.pl/vat/kasy-rejestrujace/kasy-online-informacje/