Jak należy przewozić zużyty olej?

Jak należy przewozić zużyty olej?

Prowadzenie działalności gastronomicznej wiąże się ze spełnianiem wielu wymogów oraz przestrzeganiem przepisów. Jednym z obowiązków nakładanych na właścicieli lub kierowników barów czy smażalni jest właściwe postępowania ze zużytym olejem. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób transportuje się przesmażony tłuszcz.

Tłusty kłopot
Smażenie to popularny sposób przygotowywania potraw. Niestety produktem ubocznym tej metody obróbki żywności jest zużyty olej. Osoby prowadzące działalność gastronomiczną, gdzie wytwarza się jego znaczną ilość, wiedzą, że nie można go zlać do odpływów kanalizacyjnych lub wyrzucić wraz z innymi odpadami spożywczymi. Przesmażony tłuszcz staje się gęsty i lepki. Nieodpowiedzialnie wylany do odpływu zanieczyści rury kanalizacyjne, doprowadzając do powstawania zatorów. Jest on też bardzo szkodliwy dla środowiska naturalnego ze względu na skład chemiczny zmieniony przez smażenie, ale też – na konsystencję, gdyż chociaż tłusty, to lżejszy od wody, a więc będzie unosił się na jej powierzchni, zagrażając równowadze biologicznej.

Droga zużytego oleju
Przepisy prawa dotyczące postępowania z odpadami wymagają, by firmy zajmujące się obróbką i produkcją żywności prowadziły rejestrowaną utylizację zużytych olejów spożywczych. W tym celu należy podjąć współpracę z profesjonalną firmą zajmującą się odbiorem i recyklingiem odpadów tłuszczowych. Po podpisaniu umowy właściciele lokali gastronomicznych otrzymują specjalne pojemniki, do których zlewa się wykorzystany olej. Następnie w dogodnym dla klienta czasie pracownik firmy przywozi czyste opakowania, a odbiera pojemniki z zużytym tłuszczem, co potwierdza wystawiony dokument – Karta Przekazania Odpadu. Dzięki samochodowi przygotowanemu do transportu zużytego tłuszczu roślinnego wykorzystany olej trafi wpierw do oczyszczenia, a potem do rafinerii jako składnik biopaliw. W ten sposób przesmażony olej spożytkuje się ponownie z korzyścią dla środowiska naturalnego i gospodarki surowcami paliwowymi.

Należy pamiętać, że dla profesjonalnej firmy miejsce odbioru odpadów tłuszczowych nie stanowi problemu, gdyż dzięki planowaniu i zorganizowaniu jej przedstawiciele dotrą do każdego zakątka w kraju.