Dlaczego należy oddać zużyty olej?

Dlaczego należy oddać zużyty olej?

Podczas produkcji i świadczenia usług powstaje duża ilość różnego rodzaju odpadów. Często są to substancje niebezpieczne, w wielu przypadkach ciężko je we własnym zakresie zagospodarować ze względu na ich skład czy formę, w jakiej występują. Jednocześnie wciąż zaostrzają się przepisy dotyczące sposobu postępowania z tego rodzaju substancjami. Problem ten dotyczy nie tylko wielkich fabryk, które prowadzą produkcję na wielką skalę, korzystając z różnych agresywnych chemikaliów. Pojawia się także w dużej ilości małych i średnich firm, w tym takich, których działalność na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć związku z powstawaniem odpadów potencjalnie szkodliwych dla środowiska. Jednymi z tego rodzaju przedsiębiorstw są choćby lokale gastronomiczne, gdzie przy smażeniu pojawia się problem zagospodarowania zużytego oleju. Na szczęście istnieje wiele firm, które służą pomocą w takiej sytuacji. Przedsiębiorstwa odbierające zużyty olej dostarczają specjalne pojemniki do jego gromadzenia i przechowywania. Po zapełnieniu takiego zbiornika odbierają zgromadzony w nim olej i udostępniają kolejny pojemnik. Sprawdźmy, dlaczego należy skorzystać z ich oferty.

Przepisy o postępowaniu z odpadami
Obowiązek odpowiedniego postępowania z powstającymi podczas prowadzenia działalności gospodarczej odpadami reguluje ustawa z 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Zgodnie z jej przepisami przedsiębiorstwa są zobowiązane do właściwej utylizacji odpadów, według szczegółowo podanych wytycznych. W przypadku zużytego oleju nakazuje się jego oczyszczenie przez odfiltrowanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń powstałych podczas wykorzystywania substancji, a także odseparowanie wszelkich znajdujących się w oleju dodatków i pozostałości substancji, które uległy utlenieniu. Regeneracja zużytego oleju jest w przepisach wskazana jako najważniejsza z nakazanych metod postępowania.

Środowisko naturalne
Poza przepisami nakazującymi specjalne metody postępowania ze zużytym olejem ważne są również kwestie związane z ochroną środowiska. Zużyte oleje są dużym obciążeniem dla wody. Wylane do kanalizacji przedostają się do zbiorników wodnych, gdzie są poważnym zagrożeniem dla roślin i zwierząt. Oleje mogą także przenikać do wód gruntowych, nawet na znaczną głębokość, z kolei ich spalanie w nieodpowiednich warunkach wiąże się z emisją do atmosfery bardzo dużej liczby szkodliwych związków chemicznych.

Korzystanie z oferty firm odbierających olej to najlepszy sposób, by z jednej strony nie narażać się na odpowiedzialność związaną z łamaniem przepisów, zaś z drugiej sposób na pozbycie się kłopotu i ochronę środowiska naturalnego.