Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Akceptuję

Dla akcjonariuszy

Energo Eko Plus sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna

Informacje dla akcjonariuszy

19.01.2021 11:41

Tytuł wiadomości: 5. wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Zarząd Komplementariusza spółki pod firmą ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. 1 Maja 103, 25-614 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821757 (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz piąty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. adres: ul. 1 Maja 103, 25-614 Kielce, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Paweł Jan Otwinowski

Prezes Zarządu komplementariusza

ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna

Rafał Roman Płatek

Członek Zarządu komplementariusza

ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna

18.12.2020 10:35

Tytuł wiadomości: 4. wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Zarząd Komplementariusza spółki pod firmą ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. 1 Maja 103, 25-614 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821757 (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz czwarty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. adres: ul. 1 Maja 103, 25-614 Kielce, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Paweł Jan Otwinowski

Prezes Zarządu komplementariusza

ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna

Rafał Roman Płatek

Członek Zarządu komplementariusza

ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna

26.11.2020 10:31

Tytuł wiadomości: 3. wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Zarząd Komplementariusza spółki pod firmą ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. 1 Maja 103, 25-614 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821757 (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. adres: ul. 1 Maja 103, 25-614 Kielce, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Paweł Jan Otwinowski

Prezes Zarządu komplementariusza

ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna

Rafał Roman Płatek

Członek Zarządu komplementariusza

ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna

29.10.2020 8:31

Tytuł wiadomości: 2. wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Zarząd Komplementariusza spółki pod firmą ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. 1 Maja 103, 25-614 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821757 (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz drugi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. adres: ul. 1 Maja 103, 25-614 Kielce, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Paweł Jan Otwinowski

Prezes Zarządu komplementariusza

ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna

Rafał Roman Płatek

Członek Zarządu komplementariusza

ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna

30.09.2020 8:51

Tytuł wiadomości: 1. wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Zarząd Komplementariusza spółki pod firmą ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. 1 Maja 103, 25-614 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821757 (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. adres: ul. 1 Maja 103, 25-614 Kielce, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Paweł Jan Otwinowski

Prezes Zarządu komplementariusza

ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna

Rafał Roman Płatek

Członek Zarządu komplementariusza

ENERGO-EKO-PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Miejsce spotkań akcjonariuszy: ul. 1 Maja 103, 25-614 Kielce

Kapitał zakładowy (wpłacony w całości):

50 000,00 zł

Energo Eko Plus Sp. z o.o. sp. k.a.
100%
Pozostali
0%

Podziału brak, gdyż nie doszło jeszcze do emisji

Statut Spółki Energo Eko Plus sp. z o. o. sp. k. a. został zmieniony Uchwałą Nr 1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energo Eko Plus sp. z o. o. sp. k. a. z siedzibą w Kielcach z dnia 1 stycznia 2020 r. zarejestrowaną w KRS w dniu 1 stycznia 2019 r.

Przeczytaj statut Przeczytaj aktualny odpis