„Zarządzanie” tłuszczami w kuchni oraz ich utylizacja muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Szef kuchni lub właściciel restauracji nie tylko musi wybrać odpowiednie oleje, frytury, tłuszcze do wykorzystania, ale również zobowiązany jest myśleć, co zrobić z odpadami, by nie naruszyć przepisów prawa, chociażby w przypadku kontroli z Sanepidu.


Szefowie kuchni są zgodni, że najważniejszą sprawą jest świadomość wszystkich pracowników co wymiany frytury i utylizacji zużytego oleju. Świadomość nie tyle zagrożeń, ale tego, co chcemy podać gościom w restauracji. Oczywiście największa odpowiedzialność spoczywa na szefie kuchni. To on odpowiada przed właścicielem i gośćmi za stopień przepracowania oleju używanego w restauracji, ale także za środowisko, zbierając olej, frytury i podpisując umowę o odbiorze tłuszczy.


Mieszanina tłuszczy zużytych głównie w procesie głębokiego smażenia nosi nazwę oleju posmażalniczego. Jest to odpad wyjątkowo kłopotliwy. Zużyty tłuszcz, który jest odpadem, należy zgodnie z prawem przekazać wyspecjalizowanej firmie takiej jak Euro-Eko-Polska, która ma stosowne pozwolenia na jego odbiór. Euro-Eko-Polska zapewnia swoim klientom darmowe pojemniki na zużyty olej, które po napełnieniu są przez nas wymieniane na puste. Każdorazowo zostaje wystawiona Karta Przekazania Odpadu. Nie wolno zużytego oleju wylać lub wyrzucić. Co więcej, zużyte tłuszcze, które mogą przedostawać się do instalacji ściekowych, stwarzają olbrzymie problemy często blokując całą instalację oraz zanieczyszczają środowisko. W ilościach przemysłowych zużyty olej staje się problematyczny przede wszystkim ze względu na składowanie oraz na możliwą zaw


Jak z „tłustym problemem” radzą sobie szefowie kuchni?
Przede wszystkim podpisują umowę z profesjonalnym odbiorcą zużytego oleju. Pamiętajmy, że wyrzucanie zużytego oleju do śmieci może być niebezpieczne dla środowiska i jest niezgodne z prawem.