Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Akceptuję

Euro Eko Polska

Zasób 1
 • ODBIÓR OLEJU NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
 • NUMER JEDEN W POLSCE
 • SŁUŻYMY TOBIE I ŚRODOWISKU
Fundusze Europejskie
Program Operacyjny Polska Wschodnia , Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy.
Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenie działalności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 85 895,79PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 85 895,79PLN

UWAGA!

Szanowny Kliencie,

informujemy, że wskutek podjętych przez nas działań, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dn. 09.03.2021 r. wydało uzupełnienie komunikatu z dnia 30.12.2020 r. Umożliwia ono w świetle prawa odbieranie przez naszą firmę oleju posmażalniczego ponownie pod kodem 20 01 25 z punktów świadczących usługi gastronomiczne (m.in. bary, restauracje). Tym samym zdejmuje to z Państwa obowiązek wystawiania Kart Przekazania Odpadów w systemie BDO (dotyczy to tylko przekazywania zużytego oleju kuchennego).

Jeżeli chcą Państwo oddawać olej pod innym kodem obligującym do tworzenia Kart Przekazania Odpadów w systemie BDO (np. 02 03 04, 02 06 80 itd.) prosimy o kontakt.

Powyższe zmiany nie dotyczą działalności takich jak: piekarnie i cukiernie oraz zakłady przetwórstwa. Pierwsze z nich nadal są zobligowane do oddawania oleju posmażalniczego pod kodem 02 06 80, zaś drugie pod kodem 02 03 04.

Poniżej podajemy link do komunikatu, który jest dostępny na stronie BDO: https://bdo.mos.gov.pl/news/uzupelnienie-komunikatu-z-30-grudnia-2020-r-dotyczacego-sposobu-klasyfikacji-odpadow-w-postaci-zuzytych-olejow-jadalnych-ktore-powstaja-na-nieruchomosciach-niezamieszkalych-np-w-punktach-gastrono/

Pozdrawiamy,
Zespól Euro Eko Polska

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Co w przypadku, gdy kilka kart przekazania odpadów zostało już wprowadzonych do systemu BDO pod kodem innym niż 20 01 25?
  Karty, które zostały wprowadzone do systemu BDO pod innym kodem niż 20 01 25 zostają w systemie. Kolejne odbiory z punktów świadczących usługi gastronomiczne będą dokumentowane za pomocą oświadczeń.
 2. Jak będzie wyglądała kwestia sprawozdań za rok 2021?
  Za kod inny niż 20 01 25 należy złożyć sprawozdanie roczne. Obowiązek składania sprawozdania za kod 20 01 25 z uwagi na nieścisłości jest uzależniony od wymogów urzędu marszałkowskiego właściwego dla danego województwa.
 3. Czy należy wyrejestrować się z systemu BDO
  Nie, z uwagi na aktualną sytuację i nieścisłości jakie nadal występują w zakresie interpretacji zużytego oleju kuchennego, rekomendujemy o pozostanie w BDO lecz bez wystawiania kart przekazania odpadu w systemie BDO na kod 20 01 25. Należy zwrócić szczególną uwagę czy nie są Państwo zobowiązani do prowadzenia rejestru BDO pod kątem innych odpadów lub opakowań.
 4. Jaki dokument teraz będzie otrzymywał klient przy odbiorze pod kodem 20 01 25?
  Poświadczeniem odbioru odpadu pod kodem 20 01 25 będzie oświadczenie w formie papierowej.

Zdjęcie auta firmowego

Odbiór i skup zużytego oleju roślinnego

Działamy na terenie całej Polski. Dzięki wyspecjalizowanej flocie możemy dotrzeć do każdego, kto potrzebuje oddać zużyty olej kuchenny. Nad wszystkim czuwa grupa doświadczonych i zawsze gotowych do pomocy przedstawicieli handlowych. Taka postawa pozwoliła nam w przeciągu kilkunastu lat działalności stać się liderem wśród odbiorców zużytego oleju roślinnego w kraju.

Dbamy o naszych klientów, ale również o ekologię odbierając w bezpieczny sposób zużyty olej kuchenny, który - o czym często się zapomina - stanowi poważne zagrożenie dla środowiska.

Nasze starania zostały uhonorowane m. in. certyfikatem REDcert EU, który oferuje systemy certyfikacji dla zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów. Jesteśmy odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorstwem, łączącym rozwój biznesowy z ochroną przyrody.

Dlatego z dumą powtarzamy, że nasze firmowe hasło: „służymy Tobie i środowisku” to żaden pusty frazes, a prawdziwa dewiza towarzysząca nam codziennie w pracy.

utylizacja zużytego oleju
Lat doświadczenia
utylizacja zużytego oleju
obsługiwanych punktów
utylizacja zużytego oleju
Kart Przekazania Odpadu
utylizacja zużytego oleju
ton zużytego oleju rocznie
Działamy w całej Polsce!

Jesteśmy w stanie dotrzeć nawet w najdalsze zakątki kraju – skontaktuj się z jednym z naszych przedstawicieli handlowych, by dowiedzieć się więcej.

Podpisz umowę

Firma „EURO - EKO SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje usługę doradczą pt:

„Usługa doradcza w zakresie analizy i optymalizacji logistyki zaopatrzenia i zbytu firmy EURO - EKO SERWIS"

w okresie od 01.03.2020r. do 28.02.2021. Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze" realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Kontakt